Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Tümü

DUYURULAR

Detay

GENEL BİLGİLER 

Teknolojinin hızlı gelişimi, özellikle elektrikle çalışan sistemleri ve sanayide elektrik kullanımını hızlı bir şekilde arttırmıştır. Bunun sonucu olarak elektrik üretiminde de artış kaçınılmaz olmaktadır. Enerji çağında hızla ilerlediğimiz şu dönemde, sanayinin her alanında olduğu gibi enerji alanında da ara eleman ihtiyacı günümüzde hızla artmaktadır. Bu yüzden, programımız enerjinin üretildiği üretim santrallerinden, bu enerjinin uzun mesafelere güvenli bir şekilde aktarımını sağlayan enerji iletim sahalarına ve son kullanıcıya enerjinin sağlandığı dağıtım hatlarına kadar birçok alanında ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

...

TANITIM